KONKURS - ESCAPE ROOM: MAGICZNA SZTUCZKA

banerpng


!!! KONKURS !!!

ESCAPE ROOM: MAGICZNA SZTUCZKA


ZADANIE KONKURSOWE

Skoro nagroda łączy tajemnice iluzji oraz zagadki escape room'ów, to konkurs musi do tego delikatnie nawiązywać. Jesteście zamknięci w pokoju, a jedyne drzwi, którymi możecie się wydostać, posiadają zamek szyfrowy. Macie tylko trzy wskazówki.

Każda z kolejnych cyfr kodu, to ilość kostek różnych kolorów, które znajdziecie na zdjęciach poniżej. Kolejność to ZIELONY, NIEBIESKI, BIAŁY, POMARAŃCZOWY, SZARY.
(Oba zdjęcia to ten sam stos kostek pokazany z dwóch różnych ujęć)

Ułożone w ten sposób cyfry tworzą pięciocyfrową liczbę mieszczącą się w przedziale 85000 - 90000.


Liczba ta jest podzielna przez 3.

Zwycięzcą zostanie osoba, która na podstawie tych wskazówek wytypuje prawidłowy kod lub będzie najbliżej. W przypadku takich samych poprawnych odpowiedzi będzie decydowała o wygranej kolejność komentarzy pod postem konkursowym. Powodzenia!

IMG_20190825_160704jpg
IMG_20190825_160718jpg
NAGRODA

Nagrodą główną jest gra Escape Room: Magiczna Sztuczka, ufundowana przez wydawnictwo FoxGames.TERMINY

Rozpoczęcie konkursu - 27.08.2019 17:00
Zakończenie konkursu - 31.08.2019 20:00
Ogłoszenie wyników - 01.09.2019 20:00


REGULAMIN / POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest przez blog Gry Planszowe Łukasza i Pauliny.

2. O wynikach konkursów oraz rozwiązaniu kwestii spornych decydują organizatorzy Paulina Wysocka i Łukasz Kaczaniuk, autorzy bloga Gry Planszowe Łukasza i Pauliny

3. W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, zamieszkująca na terenie Polski oraz posiadająca profil w serwisie Facebook.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Zgłoszeniem uznaje się odpowiedź na zadanie bądź pytanie konkursowe, zamieszczone pod postem konkursowym na fanpage’u bloga Gry Planszowe Łukasza i Pauliny.

6. Za zgłoszenie nie uznaje się żadnych odpowiedzi umieszczonych pod wszelkiego rodzaju udostępnieniami posta na grupach tematycznych czy tablicach osób trzecich. Zgłoszenia takie nie są brane pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników konkursu.

7. Każdy uczestnik może udzielić wyłącznie jednej odpowiedzi konkursowej, chyba że zadanie konkursowe stanowi inaczej.

8. Raz udzielona odpowiedź pod postem konkursowym, nie może być żaden sposób edytowana w trakcie trwania konkursu. Jakakolwiek edycja może być powodem dyskwalifikacji.

9. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony w komentarzu umieszczonym przez organizatorów pod postem konkursowym.

10. W przypadku, gdy zwycięzca konkursu nie poda wymaganych danych w celu przekazania nagrody w przeciągu 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia konkursu, nagroda przepada i pozostaje do dalszej dyspozycji organizatorów.

11. Nagrody w konkursie są z góry znane i w trakcie jego trwania bądź po zakończeniu, nie mogą zostać wymienione na inne nagrody rzeczowe lub ekwiwalent pieniężny.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady nagród, z tytułu rękojmi ani nie udziela gwarancji.

13. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych dla celów konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.) oraz potwierdzenie znajomości regulaminu i zaakceptowanie jego treści.

14. Dane uczestników nie są w żaden sposób zbierane i przetwarzane przez organizatorów poza serwisem Facebook. Dane podlegają standardowym zasadom Polityki Prywatności tego serwisu.

15. Dane zwycięzcy niezbędne do realizacji nagrody, takie jak adres email, imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny są komunikowane drogą elektroniczną oraz wykorzystywane jedynie do przekazania zwycięzcy nagrody. W momencie przekazania nagrody, wszelkie dane teleadresowe zwycięzcy zostają usunięte.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody zwycięzcy, wynikającą z błędnych danych adresowych podanych organizatorowi oraz innych przyczyn zależnych od zwycięscy.

17. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagrody w ciągu 3 dni roboczych od dnia podania przez zwycięzcę danych niezbędnych do przekazania wygranej.

18. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy oraz w żaden sposób nie jest wspierany czy sponsorowany przez serwis Facebook.