KONKURS - NA CO CZEKAMY W 2020

banerpng


!!! KONKURS, A WŁAŚCIWIE LOSOWANIE !!!

NA JAKIE TYTUŁY CZEKAMY W 2020 ?


ZADANIE

Tym razem nie będzie nic, co zmuszałoby zbytnio do wysiłku. Zero kreatywności, zero zgadywania. Wystarczy, że w komentarzu pod postem konkursowym podacie tytuł najbardziej oczekiwanej przez was gry bez prądu, która ma pojawić się w 2020 roku. Nie musi być w wersji polskiej i nie musi być wydawana na rynek polski. Nie musi to być również jeden tytuł. Możecie w jednym komentarzu umieścić kilka gier.

Nie oceniamy tytułu, gatunku, wydawcy. Może to być nawet setna wersja Monopoly. Każdy z nas gra w to, co lubi i każdy czeka na swój upragniony tytuł, a może i my dzięki wam zwrócimy uwagę na tytuł, który nam do tej pory umknął.

Tu nie ma lepszych czy gorszych odpowiedzi. Z grona wszystkich uczestników, którzy zdecydują się z nami podzielić swoim najbardziej wyczekiwanym tytułem na 2020 rok, wylosujemy szczęśliwca, który otrzyma od nas świeżą grę Ishtar Ogrody Babilonu wraz z PortalCon'ową promką. Tytuł ten pachnie jeszcze nowością, gdyż miał premierę w ostatnią sobotę.

Powodzenia!


      

NAGRODA

Nagrodą główną jest gra Ishtar Ogrody Babilonu wraz z kartami promocyjnymi, ufundowana przez stronę Gry Planszowe Łukasza i Pauliny,

IMG_20200127_105629jpg
IMG_0439JPG


  
TERMINY


Rozpoczęcie - 28.01.2020 17:00
Zakończenie - 01.02. 2020 20:00
Ogłoszenie wyników - 03.02.2020 20:00


REGULAMIN / POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest przez blog Gry Planszowe Łukasza i Pauliny.

2. O wynikach konkursów oraz rozwiązaniu kwestii spornych decydują organizatorzy Paulina Wysocka i Łukasz Kaczaniuk, autorzy bloga Gry Planszowe Łukasza i Pauliny

3. W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, zamieszkująca na terenie Polski oraz posiadająca profil w serwisie Facebook.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Zgłoszeniem uznaje się odpowiedź w postaci komentarza zawierającego tytuł lub tytuły gier "bez prądu", zamieszczonego pod postem konkursowym na fanpage’u bloga Gry Planszowe Łukasza i Pauliny.

6. Za zgłoszenie nie uznaje się żadnych odpowiedzi umieszczonych pod wszelkiego rodzaju udostępnieniami posta na grupach tematycznych czy tablicach osób trzecich. Zgłoszenia takie nie są brane pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników konkursu.

7. Każdy uczestnik może umieścić tylko i wyłącznie jeden komentarz pod postem konkursowym.

8. Raz udzielona odpowiedź pod postem konkursowym, nie może być żaden sposób edytowana w trakcie trwania konkursu. Jakakolwiek edycja może być powodem dyskwalifikacji.

9. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony w komentarzu umieszczonym przez organizatorów pod postem konkursowym.

10. W przypadku, gdy zwycięzca konkursu nie poda wymaganych danych w celu przekazania nagrody w przeciągu 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia konkursu, nagroda przepada i pozostaje do dalszej dyspozycji organizatorów.

11. Nagrody w konkursie są z góry znane i w trakcie jego trwania bądź po zakończeniu, nie mogą zostać wymienione na inne nagrody rzeczowe lub ekwiwalent pieniężny.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady nagród, z tytułu rękojmi ani nie udziela gwarancji.

13. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych dla celów konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.) oraz potwierdzenie znajomości regulaminu i zaakceptowanie jego treści.

14. Dane uczestników nie są w żaden sposób zbierane i przetwarzane przez organizatorów poza serwisem Facebook. Dane podlegają standardowym zasadom Polityki Prywatności tego serwisu.

15. Dane zwycięzcy niezbędne do realizacji nagrody, takie jak adres email, imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny są komunikowane drogą elektroniczną oraz wykorzystywane jedynie do przekazania zwycięzcy nagrody. W momencie przekazania nagrody, wszelkie dane teleadresowe zwycięzcy zostają usunięte.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody zwycięzcy, wynikającą z błędnych danych adresowych podanych organizatorowi oraz innych przyczyn zależnych od zwycięscy.

17. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagrody w ciągu 3 dni roboczych od dnia podania przez zwycięzcę danych niezbędnych do przekazania wygranej.

18. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy oraz w żaden sposób nie jest wspierany czy sponsorowany przez serwis Facebook.