KONKURS - PALADYNI I ARCHITEKCI ZACHODNIEGO KRÓLESTWA

banerpng


!!! KONKURS !!!

PALADYNI I ARCHITEKCI ZACHODNIEGO KRÓLESTWA


ZADANIE KONKURSOWE

W końcu na nasze stoły trafiły polskie wydania Architektów i Paladynów Zachodniego Królestwa.

Ale jak to? Paladyni nie mają gdzie się schronić? A co w tym czasie robią Architekci? Coś trzeba z tym zrobić.

Aby zdobyć świeżutkie gry Paladyni i Architekci Zachodniego Królestwa, wystarczy jedynie wykazać się odrobiną nieszablonowego podejścia do gier oraz nieposkromioną fantazją i wcielić się w jednego z tytułowych architektów. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która zbuduje z elementów gier, pudełek z grami lub czegokolwiek innego związanego z planszówkami najwspanialsze i najoryginalniejsze schronienie dla paladynów. Zdjęcia z waszymi cudami planszowej architektury wrzucajcie pod posta konkursowego na naszym fanpage'u na FB. Nie ograniczamy żadnej formy. Może to być konstrukcja zbudowana w pionie z pudeł z grami lub chociażby meepele czy kości ułożone na blacie stołu w kształt finezyjnej budowli. Nie liczy się wysokość czy wielkość, liczy się fantazja :-)

Zwycięzcą zostanie osoba wybrana przez dwuosobowe jury w osobach Pauliny i Łukasza :-)

Powodzenia!!!

IMG_20191126_192804jpg         
  

NAGRODA

Nagrodą główną jest zestaw gier Architekci Zachodniego Królestwa oraz Paladyni Zachodniego Królestwa, ufundowany przez stronę Gry Planszowe Łukasza i Pauliny.TERMINY

Rozpoczęcie konkursu - 27.11.2019 17:00
Zakończenie konkursu - 01.12.2019 20:00
Ogłoszenie wyników - 02.12.2019 20:00


REGULAMIN / POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest przez blog Gry Planszowe Łukasza i Pauliny.

2. O wynikach konkursów oraz rozwiązaniu kwestii spornych decydują organizatorzy Paulina Wysocka i Łukasz Kaczaniuk, autorzy bloga Gry Planszowe Łukasza i Pauliny

3. W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, zamieszkująca na terenie Polski oraz posiadająca profil w serwisie Facebook.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Zgłoszeniem uznaje się odpowiedź na zadanie bądź pytanie konkursowe, zamieszczone pod postem konkursowym na fanpage’u bloga Gry Planszowe Łukasza i Pauliny.

6. Za zgłoszenie nie uznaje się żadnych odpowiedzi umieszczonych pod wszelkiego rodzaju udostępnieniami posta na grupach tematycznych czy tablicach osób trzecich. Zgłoszenia takie nie są brane pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników konkursu.

7. Każdy uczestnik może udzielić wyłącznie jednej odpowiedzi konkursowej, chyba że zadanie konkursowe stanowi inaczej.

8. Raz udzielona odpowiedź pod postem konkursowym, nie może być żaden sposób edytowana w trakcie trwania konkursu. Jakakolwiek edycja może być powodem dyskwalifikacji.

9. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony w komentarzu umieszczonym przez organizatorów pod postem konkursowym.

10. W przypadku, gdy zwycięzca konkursu nie poda wymaganych danych w celu przekazania nagrody w przeciągu 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia konkursu, nagroda przepada i pozostaje do dalszej dyspozycji organizatorów.

11. Nagrody w konkursie są z góry znane i w trakcie jego trwania bądź po zakończeniu, nie mogą zostać wymienione na inne nagrody rzeczowe lub ekwiwalent pieniężny.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady nagród, z tytułu rękojmi ani nie udziela gwarancji.

13. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych dla celów konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.) oraz potwierdzenie znajomości regulaminu i zaakceptowanie jego treści.

14. Dane uczestników nie są w żaden sposób zbierane i przetwarzane przez organizatorów poza serwisem Facebook. Dane podlegają standardowym zasadom Polityki Prywatności tego serwisu.

15. Dane zwycięzcy niezbędne do realizacji nagrody, takie jak adres email, imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny są komunikowane drogą elektroniczną oraz wykorzystywane jedynie do przekazania zwycięzcy nagrody. W momencie przekazania nagrody, wszelkie dane teleadresowe zwycięzcy zostają usunięte.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody zwycięzcy, wynikającą z błędnych danych adresowych podanych organizatorowi oraz innych przyczyn zależnych od zwycięscy.

17. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagrody w ciągu 3 dni roboczych od dnia podania przez zwycięzcę danych niezbędnych do przekazania wygranej.

18. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy oraz w żaden sposób nie jest wspierany czy sponsorowany przez serwis Facebook.