KONKURS - TARGI GRA I ZABAWA ORAZ FESTIWAL GRAMY

banerpng


!!! KONKURS !!!

TARGI GRA I ZABAWA ORAZ FESTIWAL GRAMY


ZADANIE KONKURSOWE

Chyba każdy z nas miał do czynienia z grami, które wymagały użycia kart, ale ilu z nas tak naprawdę przyglądało się uważnie kartom, które nieraz są małymi dziełami sztuki?

Poniżej znajdziecie mozaikę złożoną z fragmentów kart dziewięciu różnych gier. Aby zostać zwycięzcą wystarczy jak najszybciej na nasz adres mailowy
plangry.lip@gmail.com przesłać maila o tytule "KONKURS", a w nim tytuły niniejszych gier. Nie znasz wszystkich? To nie problem. Wymień tyle, ile zdołasz. Zwycięzcą zostanie osoba, która poda największą liczbę poprawnych tytułów, a w przypadku równej ilości poprawnych odpowiedzi, zwycięzcą zostanie ten, kogo mail dotrze do nas jako pierwszy.

MozaikaJPG  
NAGRODA

Nagrodą główną są dwie dwudniowe wejściówki na odbywające się w Gdańsku w dniach 23 i 24 listopada 2019 Targi Gra i Zabawa oraz towarzyszący im Festiwal Gramy, przekazane przez organizatorów oraz dwie gry, które dodajemy, aby nagroda nabrała trochę bardziej materialnego wymiaru i było w co grać w oczekiwaniu na event ;-)

IMG_20191028_194027jpgTERMINY

Rozpoczęcie konkursu - 29.10.2019 7:00
Zakończenie konkursu - 06.11.2019 20:00
Ogłoszenie wyników - 07.11.2019 20:00


REGULAMIN / POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest przez blog Gry Planszowe Łukasza i Pauliny.

2. O wynikach konkursów oraz rozwiązaniu kwestii spornych decydują organizatorzy Paulina Wysocka i Łukasz Kaczaniuk, autorzy bloga Gry Planszowe Łukasza i Pauliny

3. W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, zamieszkująca na terenie Polski oraz posiadająca profil w serwisie Facebook.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Zgłoszeniem uznaje się odpowiedź na zadanie bądź pytanie konkursowe, zamieszczone pod postem konkursowym na fanpage’u bloga Gry Planszowe Łukasza i Pauliny. W przypadku konkursów, gdzie wymagana jest odpowiedź przesłana mailem, za zgłoszenie uznaje się maila z odpowiedzią na zadanie konkursowe przesłanego na adres mailowy organizatorów plangry.lip@gmail.com. 

6. Za zgłoszenie nie uznaje się żadnych odpowiedzi umieszczonych pod wszelkiego rodzaju udostępnieniami posta na grupach tematycznych czy tablicach osób trzecich. W przypadku konkursów, gdzie wymagana jest odpowiedź przesłana mailem, za zgłoszenie nie uznaje się maila z odpowiedzią na zadanie konkursowe przesłanego na adres inny niż mailowy adres organizatorów plangry.lip@gmail.com. Zgłoszenia takie nie są brane pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników konkursu.

7. Każdy uczestnik może udzielić wyłącznie jednej odpowiedzi konkursowej, chyba że zadanie konkursowe stanowi inaczej.

8. Raz udzielona odpowiedź pod postem konkursowym, nie może być żaden sposób edytowana w trakcie trwania konkursu. Jakakolwiek edycja może być powodem dyskwalifikacji. W przypadku konkursów, gdzie wymagana jest odpowiedź przesłana mailem, jako odpowiedź konkursowa uznany zostaje pierwszy mail, nadesłany na adres mailowy organizatorów plangry.lip@gmail.com.

9. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony w komentarzu umieszczonym przez organizatorów pod postem konkursowym.

10. W przypadku, gdy zwycięzca konkursu nie poda wymaganych danych w celu przekazania nagrody w przeciągu 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia konkursu, nagroda przepada i pozostaje do dalszej dyspozycji organizatorów.

11. Nagrody w konkursie są z góry znane i w trakcie jego trwania bądź po zakończeniu, nie mogą zostać wymienione na inne nagrody rzeczowe lub ekwiwalent pieniężny.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady nagród, z tytułu rękojmi ani nie udziela gwarancji.

13. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych dla celów konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.) oraz potwierdzenie znajomości regulaminu i zaakceptowanie jego treści.

14. Dane uczestników nie są w żaden sposób zbierane i przetwarzane przez organizatorów poza serwisem Facebook. Dane podlegają standardowym zasadom Polityki Prywatności tego serwisu. W przypadku konkursów, gdzie odpowiedzi udzielane są mailowo, wszelkie konkursowe maile są usuwane w przeciągu siedmiu dni od daty zakończenia konkursu i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.

15. Dane zwycięzcy niezbędne do realizacji nagrody, takie jak adres email, imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny są komunikowane drogą elektroniczną oraz wykorzystywane jedynie do przekazania zwycięzcy nagrody. W momencie przekazania nagrody, wszelkie dane teleadresowe zwycięzcy zostają usunięte.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody zwycięzcy, wynikającą z błędnych danych adresowych podanych organizatorowi oraz innych przyczyn zależnych od zwycięscy.

17. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagrody w ciągu 3 dni roboczych od dnia podania przez zwycięzcę danych niezbędnych do przekazania wygranej.

18. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy oraz w żaden sposób nie jest wspierany czy sponsorowany przez serwis Facebook.